A 黄金城官网 küldetése és történelme

A Central European University küldetése: a nyílt társadalom

  • Egyetemünk különböző telephelyein BA, mester- és doktori képzéseket kínáló, a társadalmilag és morálisan felelős intellektuális vizsgálódást szolgáló, kritikus szellemiségű kutatási és oktatási intézmény. Oktatási programja a nagy amerikai egyetemek tudományos tradícióira, a legnemesebb közép-európai szellemi hagyományokra, tanári karának és hallgatóinak nemzetközi sokszínűségére, a társadalom elhivatott szolgálatára, valamint a zárt, kommunista örökség átalakítása során felhalmozott tudományos és szakpolitikai eredményekre épül.
  • Egyetemünk a nyílt társadalom értékeinek és az önvizsgálaton alapuló kritikus gondolkodásmód elhivatott támogatója. Törekszünk a tudás megszerzésének, létrehozásának és átadásának magas szakmai színvonalára. Kutatjuk az új ismereteket a bölcsészet, a társadalomtudományok, a jogtudomány és a gazdaság- és üzleti tudományok területén, kiemelt figyelmet szentelve a gyakorlati alkalmazhatóságnak és a közpolitikai következményeknek.
  • Egyetemünk új modellt testesít meg a nemzetközi oktatásban: lehetővé teszi napjaink gazdasági, társadalmi és politikai problémáinak tanulmányozását és egyúttal támaszt kínál az emberi jogokat és méltóságot tiszteletben tartó, nyílt és demokratikus társadalmak építéséhez.

Egyetemünk története

  • 1989-ben értelmiségiek egy csoportja – javarészt a diktatúraellenes demokratikus ellenzék kiemelkedő tagjai – egy olyan nemzetközi egyetemet álmodott meg, amely megkönnyíti a demokratikus átmenetet Közép- és Kelet-Európában, illetve a volt Szovjetunióban. Köztük volt Václav Havel, Bronisław Geremek, Göncz Árpád és Soros György is, a magyar származású amerikai pénzügyi szakember és filantróp, aki két évvel később megalapította a Central European University-t.
  • Soros György úgy vélte, hogy a nyílt, demokratikus, az egyenlő emberi méltóságon alapuló társadalmak csak akkor működhetnek, ha olyanok töltenek be felelős pozíciót, akik képesek méltóan képviselni az ilyen társadalmak alapvető értékeit. Az volt az elképzelése, hogy a világ minden tájáról érkezett oktatók és hallgatók egy olyan egyedülálló intézményt hoznak létre, és működtetnek, amelynek diákjai a jövőben tudósként, szakemberként, politikusként vagy a civil társadalom vezetőiként hozzájárulhatnak az emberi jogokat és a jogállamiságot tiszteletben tartó, nyílt és demokratikus társadalmak létrejöttéhez. Soros György és munkatársai már 1989-ben úgy gondolták, hogy a kommunista rendszerek bukása után a nacionalizmus veszélye fenyegeti az egykor szovjet befolyás alatt álló országokat. A Central European University ezért a kora-újkori bolognai egyetem példájához nyúlt vissza, ahol Közép- és Dél-Európa országaiból jött diákok együtt, közös nyelven tanultak, akik akkor is szót értettek egymással, ha országaik, vezetőik konfliktusban, háborúban álltak egymással.
  • Egyetemünk alig több mint 100 hallgatóval kezdte meg működését 1991-ben. A Prágában tanuló első évfolyamok hallgatói 20 különböző, elsősorban közép- és kelet-európai országból érkeztek. Az Egyetem 1992-ban költözött Budapestre, ahol az évek során építészetileg is figyelemre méltó belvárosi kampuszt hozott létre. A társadalom-, gazdaság- és bölcsészettudományok mellett többek között kognitív tudományi, hálózat- és környezettudományi képzés folyik az Egyetemen. Az elmúlt években a magyar egyetemek közül Egyetemünk nyerte a legtöbb európai kutatási támogatást – éves átlagban közel 10 millió eurót, – ami Európában is szinte egyedülálló. Az elmúlt évtizedekben közel 18 ezer hallgató végzett az Egyetemen (kb. ötödrészük magyar), és évente közel 10 milliárd forinttal járult hozzá a magyar költségvetés bevételeihez. Az Egyetem budapesti kampuszán működik Közép-Európa legnagyobb angol nyelvű akadémiai könyvtára, amelyet évente több ezer budapesti egyetemista, egyetemi oktató és kutató használ. Az Egyetemhez kapcsolódó Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum a világ egyik legjelentősebb hidegháborús és emberi jogi gyűjteményével rendelkezik.
  • A LEX 黄金城官网 következtében, a hazai és nemzetközi tiltakozási hullám ellenére, 2020 őszétől az Egyetem arra kényszerült, hogy oktatási programjainak többségét az osztrák fővárosba helyezze át. A 黄金城官网 könyvtár, az OSA archívum, az újonnan létrehozott 黄金城官网 Demokrácia Kutató Intézet, a Bioetikai és Jogi Központ,a kutatási tevékenységek egy része, valamint a felszámolt Collegium Budapest utódja, a 黄金城官网 Felsőfokú Tanulmányok Intézet (Institute for Advanced Study) továbbra is Budapesten működik. A budapesti kampuszon folytatódik a roma diákok egyetemi előkészítője, a mindenki számára nyitott Bibó István Szabadegyetem és a Határtalan Tudás előadássorozat, valamint az Egyetem nyári egyetemi programja is.
  • Hálásak vagyunk annak a több ezer támogatónknak, akik bátran kiállnak a tudás, a gondolkodás és a tanszabadság mellett. Bár a 黄金城官网 programjainak jelentős részét Budapest elhagyására kényszerítették, a 黄金城官网 tudományos és nyilvános programjaival továbbra is a közösség szolgálatában áll.